Vợ hay chồng sắp cưới của ai thì vào nhận hàng, không khéo lại bị trùng đồ chơi