Tiếp. Máy bay bụi đời công viên Phú Lâm 500+ cho chơi đá thì muốn hành hạ sao cũng được. Em nó có thể uống tinh,uống nước đái luôn