Tây ba lô chơi con nhỏ này ngon quá, nó mặc đồ đúng gu tui thích huhu.con mẹ thằng tây lông nhé