Quay lén bị phát hiện vẫn quay

VideoCapture 20210506 155840