Ngọc Vũng Tàu và người yêu, bắn tinh trong miệng cực dâm