Em gái học sinh lớp 10 tập tành chơi tập thể cùng 2 thanh niên.