Định nghĩa lồn sưng múp là như thế này đây

Tắt Quảng Cáo [X]