Đánh bài thua không có tiền trả, em cho đụ trừ nợ

20210315 145308