Chồng hỏi nó chơi mày mấy cái. Đứa con khóc bù lu bù loa kêu mẹ nói đại 20 chục cái đi haha

Server1 full HD: có dấu X bên góc phải màn hình để tắt dòng chữ lớn trong video.kích vào đó là video sẽ phát nếu truy cập bằng laptop .khuyến khích sử dụng link này nếu truy cập bằng laptop ,máy tính bàn sẽ xem nhanh hơn link dự phòng :

Link dự phòng :