Chồng hỏi nó chơi mày mấy cái. Đứa con khóc bù lu bù loa kêu mẹ nói đại 20 chục cái đi haha