Check em hàng xinh như ngọc Trinh lại còn lồn không lông. Đáng 1 củ